UW PAND VERHUREN MET
SYMBIHOUSE - ARDENNE SERVICE

Wenst U uw pand te verhuren? Ardenne Service kan uw toekomstige huurders zoeken of het beheer van uw patrimonium op zich nemen.

HET VERHUREN VAN UW PAND IN DE PRAKTIJK

Vooreerst bepalen wij de verhuurwaarde van uw pand. Deze gaan uiteraard gepaard zonder kosten noch verplichtingen.

Vervolgens wordt een makelaarsovereenkomst opgesteld, conform de toepasselijke wetgevingen en deontologische code die door het B.I.V. (Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars in België) wordt vooropgesteld.

Wij verzamelen de verschillende documenten om een volledig dossier samen te stellen met het oog op de verhuring van uw pand:

 • Wij stellen een gedetailleerde pandbeschrijving op in het Frans en in het Nederlands.
 • Wij realiseren een fraaie fotoreportage die een goede eerste indruk geeft van uw pand.
 • Wij maken een gedetailleerd plan met de binnenafmetingen van elke ruimte.
  Ardenne Service focust zich uiteraard ook op de promotie van uw pand.
 • Uw pand wordt voorgesteld in ons uitstalraam met Franse en Nederlandse beschrijving.
 • Wij plaatsen advertenties van uw pand op onze website, maar eveneens op verschillende andere websites in België en Nederland alsook in de (lokale) kranten en magazines.
 • Ardenne Service zorgt ervoor dat uw pand voorgesteld wordt aan al onze potentiële huurders.
 • Wij organiseren bezichtigingen ter plaatse en stellen de kandidaat dossiers op.
  Gedurende de hele promotie van uw pand krijgt u als eigenaar regelmatige feedback over de gerealiseerde publicaties, bezichtigingen en contacten met de klanten.
 • Bij elke kandidaat-huurder doen wij een onderzoek van de werk- en gezinssituatie, de inkomsten, ... Uiteraard respecteren wij de privacy van de kandidaat-huurder en leven wij de wettelijke reglementeringen na.
  Wanneer u de kandidatuur van de toekomstige huurders hebt aanvaard, zorgen wij voor een stipte opvolging van het dossier, met het opstellen van het huurcontract volgens de wensen van beide partijen en steeds conform de respectieve wetgevingen van de huurcontracten. Op ons kantoor wordt het contract ondertekend en verplicht geregistreerd.
  De toekomstige huurder wordt ook begeleid bij het afsluiten van een brandverzekering, bij de overname van de water- en elektriciteitsmeters, bij het neerleggen van een huurwaarborg …
 • Voor het opstellen van een gedetailleerde plaatsbeschrijving, werken wij samen met gespecialiseerde en ervaren deskundigen. De kostprijs wordt vaak gedeeld tussen de eigenaar en de huurder en is afhankelijk van verschillende factoren (type pand, regio, eventuele beschadigingen, ...).

WAT HOUDT HET BEHEER VAN UW PAND IN ?

U kunt ook het verhuurbeheer van uw pand of patrimonium toevertrouwen aan Ardenne Service.

Wij bieden u binnen dit beheer volgende diensten aan :

 • Het maandelijks nakijken van de betalingen van de huur en de onkosten en het verzenden van een herinneringsbrief naar de huurders indien nodig.
 • Het jaarlijks nakijken van het brandverzekeringscontract en de betaling van de premie.
 • Het berekenen en toepassen van de huurindexering.
 • Het nakijken van verschillende verplichtingen van de huurder, zoals het onderhouden van de stookketel.
 • Het opstellen van de jaarlijkse afrekeningen voor de verwarming.
 • Een jaarlijkse bezichtiging van het pand.
 • Directe relatie en communicatie met de huurder in geval van problemen of vragen.

ONZE ERELONEN VOOR HET VERHUREN OF BEHEREN VAN UW PAND

Het zoeken van een nieuwe huurder 1ste maand huur + BTW met een minimum van 500 € + BTW
(betaling per bankoverschrijving, nadat de huurder zijn eerste maand huur heeft betaald)
Het verhuurbeheer van uw pand 10% van de huur, exclusief BTW, per maand, te betalen vanaf de 2de maand huur, met een minimum van 50€ exclusief BTW (60,5 € BTW inclusief)
(wij houden dit bedrag in op de huurprijs die wij maandelijks aan u doorstorten per bankoverschrijving) 
Download ...