ALGEMENE VOORWAARDEN

ARDENNE SERVICE sprl
Rue de Burhaimont 14
6880 Bertrix
Belgique
+32 (0) 61 611 222

BTW: BE 0821.664.333

Makelaars erkend onder BIV n° 505958 en 511871
Controle orgaan : B.I.V.
Rue du Luxembourg 16 B
B-1000 Bruxelles

Onderworpen aan de deontologische code van het BIV

(koninklijk besluit van 27/09/2006)

Verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid
nabij AXA BELGIUM (polis n° 730.390.160).


Verantwoordelijke adverteerder
: Ardenne Service sprl – 6880 Bertrix
De hosting van de website wordt verzorgd door z6creation – L-2146 Luxembourg 

 De inlichtingen en inhoud op deze website zijn louter informatief/indicatief en niet bindend.  

Vrijstelling van verantwoordelijkheid

Ardenne Service draagt de grootste zorg voor de kwaliteit van de inlichtingen die op deze website worden gegeven, maar kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor foutieve informatie of verzuim die kan voortkomen uit typefouten, verkeerde oppervlakten / afmetingen of lay-out.  
Wij verbinden ons ertoe om vanaf het vaststellen van een fout door u of door onze webmister, deze te verbeteren binnen de beste termijn.  

Om ons te informeren over eventuele fouten of voor een informatie aanvraag, kunt u ons contacteren per email :  immo@ardenneservice.be

De gebruiker van deze website is er zich eveneens van bewust dat elke aanwezige informatie op elk moment kan gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgave.
Ardenne Service kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van de website of het gebruik hiervan.  

Het plaatsen van een advertentie op de website heeft als enige doel te informeren dat het desbetreffende pand kan te koop of te huur gesteld worden.  

De informatie is steeds van voorlopige aard en de weergegeven inlichtingen dienen steeds bevestigd worden door de adverteerder, onder meer betreffende de verkoopprijs.

Het zoekertje vormt in geen geval een aanbieding in de juridische zin van het woord. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u een beslissing neemt (aankoop, huur,...) omtrent het vastgoed, contact op te nemen met Ardenne Service om persoonlijk te controleren of de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed correct en up-to-date zijn.

In dezelfde context plaatst Ardenne Service, gratis, inlichtingen van juridische of andere aard onder de rubriek ‘algemene voorwaarden’.

Deze inlichtingen zijn louter indicatief en zijn in geen geval een juridische consultatie.  

Zij hebben als enige doel een algemene informatie te geven betreffende vaak voorkomende situaties met betrekking tot vastgoedtransacties. Deze inlichtingen zijn in geenszins voldoende om een individueel geval te beoordelen. Het is bijgevolg ten stelligste aan te raden om een beroep te doen om de raadgeving van uw notaris of andere professionelen zoals architecten, vastgoedexperten en/of fiscalisten alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Voor het geval er een link wordt opgegeven naar een andere website, kan Ardenne Service in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze andere website.
Eenieder die deze links gebruikt is er zich ten volle van bewust dat er op het internet documenten aanwezig zijn die tegenstrijdige informatie bevatten, die illegaal zijn of nog onwettig. Ardenne Service heeft in geen geval de mogelijkheid om deze onwettige of illegale documenten te controleren.  

Ardenne Service kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten in de website adressen of domeinnamen die op haar website aanwezig zijn.  

Recht op privacy

De persoonlijke gegevens die u ons geeft, worden opgeslaan in onze bestanden. Deze gegevens kunnen gebruikt worden door Ardenne Service voor het klantenbeheer, om gepersonaliseerde acties of promoties te voeren omtrent haar diensten. Indien u niet wenst dat uw gegevens worden gebruikt voor deze doeleinden, kunt u ons dit laten weten (per email, per fax of per brief) en wij zullen uw wens respecteren.  

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebt u op elk moment toegangsrecht tot uw persoonlijke gegevens en recht op aanpassing hiervan.  

Intellectuele rechten

 De teksten, tekeningen, foto’s, films, afbeeldingen, gegevens, bestanden, programma’s, namen, commerciële benamingen en domeinnamen, merken, logo’s en andere elementen van eender welke aard op deze website zijn beschermd door de wetten op auteursrechten.
Elke kopij, aanpassing, vertaling, overeenkomst of wijziging van een deel of het geheel van deze website, onder eender welke mogelijke vorm en met eender welk middel (elektronisch, mechanisch of ander), zijn ten stelligste verboden zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van de eigenaar van het auteursrecht. Elke inbreuk kan aanleiding geven tot civielrechtelijke of strafrechtelijke procedures.
 
Gelieve te noteren date en zeker aantal benamingen, tekens of logo’s die op deze website gebruikt worden geregistreerde handelsmerken zijn en/of wettelijk beschermde commerciële benamingen. Elk gebruik van deze merken / namen of gelijkaardige benamingen zijn verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van Ardenne Service sprl.   

Rechtskeuze en rechtsgebied

Elk geschil betreffende de website van Ardenne Service zal exclusief beslecht worden door het Belgisch recht. De rechtbanken van het arrondissement Neufchâteau zijn de enige bevoegde in geval van geschillen.

NUTTIGE LINKS / ONZE PARTNERS

Onze partner voor uw investeringen in bouwgronden :  FCA INVESTMENT 

Inlichtingen betreffende de aankoop, verkoop of verhuring van een pand
www.notaire.be
 
Berekening van de aankoopkostenwww.notaire.be
 
Opzoeken van diverse plannen (ligging, bestemmingsplan, overstromingsgebieden, ...)WEBGIS
 
Opzoeken van een kadastraal plan (niet officieel)CADGIS
 
Energie experten : MISKO ENERGY

INTERIEUR INRICHTINGEN / MEUBILAIR OP MAATDESIGN INTERIEUR

Download ...